EventDistance

12/28/2013 3000 m Ladies
5000 m Men
500 m Ladies #1
500 m Men #1
500 m Reskates
500 m Ladies #2
500 m Men #2
12/30/2013 1000 m Ladies
1000 m Men
1000 m Men Reskates
1/2/2014 1500 m Ladies
1500 m Men
1/3/2014 5000 m Ladies
10000 m Men
RankPairLanePerformanceLastnameFirstnameNationality
13I13:24.96BelchosJordanON
24O13:53.65WaplesStefanMB
31O13:58.30DeryFrancoisQC
44I14:01.53JanssensAlecBC
52I14:07.57HenryTroyYK
62O14:11.70NelsonElliottSK
71I14:27.78LandryLeoQC
83O14:28.86BickertonScottBC